Wyrażenia algebraiczne: definicja i podstawowe pojęcia – działania na wielomianach – poziom podstawowy

15 czerwca, 2024 0 Comments 0 tags

Wyrażenia algebraiczne to jedno z podstawowych zagadnień matematyki na poziomie szkoły średniej, obejmujące m.in. wzory skróconego mnożenia, operacje na wielomianach oraz wyrażenia wymierne. W tym artykule omówimy te tematy, wyjaśniając

Liczby rzeczywiste: jakie to? Przykłady i teoria – poziom podstawowy

13 czerwca, 2024 0 Comments 0 tags

Liczby rzeczywiste obejmują wszystkie liczby, które można przedstawić na osi liczbowej, w tym zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne. W tym artykule omówimy podstawowe pojęcia, własności oraz operacje na liczbach

Pochodne funkcji: jak je obliczać i jakie mają zastosowanie? Wzór na pochodną – poziom rozszerzony

11 czerwca, 2024 0 Comments 0 tags

Pochodne funkcji są fundamentalnym pojęciem w analizie matematycznej i odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów na maturze rozszerzonej z matematyki. W tym artykule wyjaśnimy, czym są pochodne, jakie mają podstawowe

Pochodne funkcji: przykładowe zadania i rozwiązania – poziom rozszerzony

Symbole matematyczne związane z pochodnymi oraz tło z tablicą i równaniami z rachunku różniczkowego
29 maja, 2024 0 Comments 0 tags

Rozwiązywanie zadań z pochodnych funkcji jest istotnym elementem matury rozszerzonej z matematyki. W tym artykule przedstawię przykładowe zadania, ich rozwiązania oraz dokładne kroki prowadzące do wyniku. Pochodna funkcji liniowej Znajdź

Równania kwadratowe z pierwiastkami na maturze: zadania, rozwiązania – poziom rozszerzony

Miniatura z dużym symbolem pierwiastka kwadratowego, symbolami matematycznymi i równaniami na tle tablicy
29 maja, 2024 0 Comments 0 tags

Rozwiązywanie równań kwadratowych z pierwiastkami kwadratowymi to temat, który często pojawia się na maturze rozszerzonej z matematyki. Poniżej przedstawiam przykładowe zadanie wraz z pełnym rozwiązaniem krok po kroku, co może