Wyrażenia algebraiczne: definicja i podstawowe pojęcia – działania na wielomianach – poziom podstawowy

15 czerwca, 2024 0 Comments 0 tags

Wyrażenia algebraiczne to jedno z podstawowych zagadnień matematyki na poziomie szkoły średniej, obejmujące m.in. wzory skróconego mnożenia, operacje na wielomianach oraz wyrażenia wymierne. W tym artykule omówimy te tematy, wyjaśniając

Liczby rzeczywiste: jakie to? Przykłady i teoria – poziom podstawowy

13 czerwca, 2024 0 Comments 0 tags

Liczby rzeczywiste obejmują wszystkie liczby, które można przedstawić na osi liczbowej, w tym zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne. W tym artykule omówimy podstawowe pojęcia, własności oraz operacje na liczbach